top of page

"RecyCOOL" Eco-Fusion Innovation

"รีไซคูล" เท่ห์ด้วย ช่วยโลกให้เย็น ด้วยนวัตกรรมอีโค่ฟิวส์ชั่น

🥰RecyCOOL Lifestyle Products “Cool and Save the World”
🥰“รีไซคูล” สินค้าไลฟ์สไตล์ “เท่ห์ด้วย ช่วยโลกให้เย็น”
😍เท่ห์​ด้วย ฟังก์ชั่นที่ใข้งานได้จริง (Active Functions)
😍ช่วยโลกลดขยะจากกล่องเครื่องดื่ม (Zero Waste)
😍ช่วยสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เอาสินค้าแปรรูปจากชุมชนมาผสานรวมกัน (Support for Social)

❤️🇹🇭🌏รีไซคูล อีโค่ฟิวส์ชั่นเพื่อไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ยั่งยืน
(3 Love But One Heart for Sustainable Lifestyle)

พบกับสินค้าซีรีย์เปิดตัวที่มีชื่อว่า "Equal Diversity" ความหลากหลายที่เท่าเทียมกัน

สอดคล้องกับKey message ของ UN ที่กล่าวสรุปเรื่อง SDGs ไว้ว่า "Leave Noone Behind" ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

จุดเริ่มต้นมาจากกล่องเครื่องดื่ม เปรียบเหมือนความเท่าเทียมกัน

การแปรรูปจนเปลี่ยนสภาพเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ เปรียบเหมือนการพัฒนาและลักษณะเฉพาะ ความถนัด ความชอบ รสนิยมที่หลากหลาย

RecyCOOL คือตัวแทนของความหลากหลายที่เท่าเทียมกัน

เพราะทุกคนมีจุดกำเนิดเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน และทุกคนสามารถสร้างตัวตนของตัวเองได้อย่างหลากหลายและมีความงดงามเฉกเช่นเดียวกัน

ECO Fusion Products เราคือ

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ Eco Board มากลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน และสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation)
เราพัฒนาแนวทางและวิธีผลิตด้วยรูปแบบใหม่ผสมผสานกับเทคนิคที่เป็นมาตรฐานอยู่เดิมให้ความเป็นอีโค่ทันสมัยมากขึ้น ด้วยคำนิยามกระบวนการนี้ว่า “ECO Fusion” เพื่อสอดรับกับความต้องการของตลาดที่กว้างขึ้น

3. นวัตกรรมด้านการวางตำแหน่งของสินค้า (Position Innovation)
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้จากกล่องเครื่องดื่ม ที่ได้พัฒนาสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว ไปสู่การรับรู้ใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีและภาพลักษณ์ใหม่ๆ สู่ผู้บริโภค เช่น นำมาแปรรูปเป็นสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ บิ้วท์อิน หรือของใช้ภายในบ้าน สำนักงาน เป็นต้น

4. นวัตกรรมด้านกระบวนทัศน์ (Paradigm Innovation)
การสร้างนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ ที่ว่าสินค้ารีไซเคิลไม่ตอบรับความต้องการของตลาดส่วนใหญ่ เนื่องด้วย รูปลักษณ์ ข้อจำกัดของแนวคิด และราคาที่สูงกว่าปกติ ให้กลายเป็นสินค้าตลาดบริโภค เน้นการแปรรูปให้มีรูปแบบเหมือนสินค้าทั่วไป ด้วยการผสมผสานแนวคิด การใช้งานเป็นตัวตั้ง ตามด้วยการประยุกต์วิธีการแปรรูปและเทคนิคการผลิตในปัจจุบันให้เข้ากับวัสดุอีโค่ให้ลงตัวจนตลาดบริโภคยอมรับได้


ECO Fusion Series การผสานรวมจุดแข็งฟังก์ชั่นการใช้งานกับรักษ์โลก และการช่วยเหลือสังคม กลายเป็น สินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน

ด้วยการนำฟังก์ชั่นการกันน้ำ ไม่กลัวปลวก กันร้อน ดูดซับเสียง ไม่ลามไฟ จากวัสดุทดแทนไม้ Eco Board มาผนวกกับสินค้าภูมิปัญญาจากชุมชน ร่วมกับเทคนิคทางการผลิต มาแปรรูปกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานจริง ความคงทน และสวยงาม อย่างลงตัวจนน่าจับจองเป็นเจ้าของ อาทิเช่น ชุดครัว RecyCOOL Kitchen, ที่นั่งทำงาน RecyCOOL Co-working Space, ลำโพงบลูทูธ RecyCOOL Speakers ,กล่องอเนกประสงค์ RecyCOOL Box และอื่นๆ

More Info

PHONE
094-682-9727
จ. - ส. 09:00 - 17:00 น.

LINE OA
@homeanddecor.co.th
(24 ชม.)

MESSENGER
http://m.me/homeanddecor.co.th
(24 ชม.)

หากท่านด้องการมาเยี่ยมชมบริษัท
กรุณาคลิกปุ่ม Google Maps

EB Show Case

bottom of page