top of page

Co-Founder And Sale/Foreman Executive Director

ผู้ร่วมก่อตั้ง / กรรมการบริหารฝ่ายขายและเทคนิค

คุณสุรเดช ลาภทวีปัญญา (วี)
Suradach. Laptaweepanya (Vee)

ประวัติการศึกษา

- อาชีวศึกษา พาณิชยการตั้งตรงจิตร สาขาวิชาการตลาด
- 2002 ฝึกงาน การตลาดห้างสรรพสินค้า

ประสบการณ์การทำงาน

- 2003 เจ้าหน้าที่ดูแล แผนกงาน โครงสร้างหลังคา
- 2006 หัวหน้าคุมห้องเรียน โรงเรียนกวดวิชา ดาวองค์ (Davance)
- 2009 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค บริษัท คอนเน็กชั่น เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
- 2021 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท เธร่า คอร์เปอเรชั่น จำกัด
- 2022 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม แอนด์ เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งพิเศษอื่นๆ

- 2022 กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสแต็คประเทศไทย (กีฬาสแต็ค)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

จากใจ ผู้ร่วมก่อตั้ง / กรรมการบริหารฝ่ายขายและเทคนิค

ผมมีนิสัยที่ชอบ Support ผู้คน จนวันนึง ผมได้มาพบเจอกับคุณธีระ รัชตาธิบดี (ออม) อีกครั้ง ซึ่งเป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เราได้มานั่งคุยกันถึงความชอบในการทำงาน และรูปแบบของงานที่แต่ละคนทำอยู่ในปัจจุบัน

หลังจากคุยกัน พบว่าเราสองคนมีความชอบที่คล้ายคลึงกัน คือเรื่องของความจริงใจและความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และเราสองคนยังมีจุดที่คลิกกัน นั่นคือหลงไหลในงานตกแต่งภายใน งานต่อเติม และงานออกแบบ

ผมจึงได้ร่วมงานกับคุณออม โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้ช่วยคุณออม ใน HOME & DECOR โดยทำหน้าที่คอยสนับสนุนและช่วยดำเนินงานต่างๆ ในบริษัทฯ

ปัจจุบันผมได้รวบรวมปัญหาที่ลูกค้าเคยเจอ แล้วออกแบบระบบการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ให้สมกับที่ลูกค้าได้กรุณาให้ความไว้วางใจ

ขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้ช่วยเหลือและแก้ปัญหา

สุรเดช ลาภทวีปัญญา (วี)
Co-Founder & Asst.MD of HOME & DECOR

Co-Founder & Asst.MD

PHONE
087-313-4999
จ. - ส. 09:00 - 17:00 น.

LINE ID
vee_ce
(24 ชม.)

MESSENGER
http://m.me/homeanddecor.co.th
(24 ชม.)

bottom of page